Mental Fitness Studio
  home    Wanderlee Magyarország Kft. rólunk aktuális kapcsolat
Banner
Pozitív gondolkodás tréning

Gondolkodj, érezz és cselekedj pozitívan!

pozitívan

A pozitív gondolkodás egyik legfőbb célja, hogy felkutassa, felmutassa és felerősítse a meglévő  életet adó energiákat. Mindazt a jót keresi, ami már megvan bennünk, hogy segítséget nyújtson egy elképzelt  jövőkép megfogalmazásához, majd annak magvalósításához.
Az eddigi kutatások azt bizonyítják, hogy a pozitív gondolkodás segítségével sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a már ismert gátak és a meglévő problémák azonosításával és azok felszabadításával, megoldásával.
Az a tapasztalat, hogy nagy erőket áldozunk olyan problémákra, amelyek viszonylag kis hatást gyakorolnak eredményeinkre. Ha ez az elv hosszútávon folyamatosan érvényesül, az egy negatív kultúra kialakulásához vezet.
Környezetünkben látva a rengeteg negatívumot, úgy gondoljuk, hogy ezek elárasztanak minket, és legszívesebben átadnánk magunkat a reménytelenség bénító érzésének. Ugyanakkor nagyon sok olyan dolog van, amire büszkék lehetnénk és mégsem ez jut eszünkbe elsősorban.
Motiváltaknak, lelkeseknek, energiával telteknek kellene lennünk. És lehetünk is azok, ha másképpen nézünk önmagunkra és a munkánkra és örülni tudunk sikereinknek.
Ha  az erősségeinkre támaszkodunk, felismerjük azokat a dolgokat, amiket jól csinálunk, és az ezekből eredő  tapasztalatokat alkalmazzuk mindenre, ezzel nemcsak a problémáinkat oldjuk meg, hanem energiával töltjük fel magunkat és  környezetünket is . Természetesen problémák továbbra is létezni fognak, csak másik, pozitív  oldalról közelítjük meg azokat.
A másokról alakított pozitív képzeteink előremozdító, jótékony hatást eredményeznek életünkben – a sikereket látjuk, csak a jóra emlékezünk. A pozitív érzések aktiválják képességeinket  és  formálják jövőnket.
Kétféle energiát lehet megkülönböztetni motivációinkban: a közelítő- és a távolító ösztönzőket. A pozitív gondolatok közelítenek bennünket a kitűzött és elérendő jövő-állapot felé, míg a kritizáló, tagadó negatív gondolatok távolítanak bennünket mindentől. Nem menekülésben kell lennünk, hanem folyamatos belső dialógusban önmagunkkal és ebben a folyamatban csak a pozitívra szabad koncentrálnunk.

A pozitív hozzáállás és az ebből fakadó gondolkozás és cselekvés fő előnyei:

  1. A folyamat maga: örömforrás, passzív helyzetből nagyon nehéz kimozdítani bárkit is
  2. A pozitív énkép – önmagunk elfogadása - erősödik
  3. Az erősségek láthatóvá válnak és kiteljesednek
  4. Az előítéletek, sztereotípiák mérséklődnek ill. átalakulnak
  5. Pozitív gondolkodási mintát közvetít a környezet felé
  6. A múlt értékei erősítik a jövőt

 

A mai hétköznapi magyar kultúrát gyakran szokták „negatív kultúraként” aposztrofálni. Valóban, ha csak a nyelvünket nézzük, nincs még egy olyan nyelv, amely a „fantasztikus sikert” kettős tagadással fejezi ki: „ez nem semmi!”  Pozitívot is negatívval!
Az alábbi összehasonlító táblázat  megmutatja a mai szokás-kultúránk összevetését a pozitív gondolkodás előrevivő erejével.

TRADÍCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS

POZITÍV
MEGKÖZELÍTÉS

Az embereknek hiányosságaik vannak, amelyeket javítani kell

A személyeknek nem sejtett képességeik vannak, amelyek időről időre megmutatkoznak

A probléma definiálása

Mi az, ami az értékeinkből rendelkezésünkre áll?

Okok, gátak, hibák analízise

Mi lehetne a legjobb esetben?

A lehetséges megoldások kidolgozása

Minek kell lennie?

Cselekvések tervezése

Mi lesz a jövőben? Mi működik másként?